Synvisc i Synvisc One

Synvisc i Synvisc One (hylan G-F 20) to wyroby medyczne przeznaczone wyłącznie do podawania przez lekarza. Postać: strzykawki. Hylan G-F 20 jest sterylną, apirogenną cieczą zawierającą pochodne soli sodowej kwasu hialuronowego. Wskazania i zastosowanie: Hylan G-F 20 stosuje się w celu okresowego zastąpienia i uzupełnienia płynu maziówkowego; u pacjentów w rożnych stadiach zaawansowania zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawów; najskuteczniejszy jest u pacjentów, którzy aktywnie i regularnie używają stawu objętego schorzeniem; wywołuje efekt terapeutyczny poprzez wiskosuplementację, ktora ma ograniczyć bol i dyskomfort oraz zwiększyć ruchomość stawu. Badania in vitro wykazały, iż hylan G-F 20 chroni komórki chrzęstne przed niektórymi uszkodzeniami fizycznymi i chemicznymi. Synvisc może być podawany przez lekarza wyłącznie dostawowo w celu leczenia bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowego, biodrowego, skokowego i barkowego, a Synvisc One w związku z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

www.synviscone.com

Facebook