PORADNIA ALERGOLOGICZNA

Diagnostyka i leczenie chorób alergologicznych u dzieci i dorosłych:

  • astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • atopowe zapalenie skóry
  • alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
  • pokrzywka
  • alergiczny nieżyt nosa
  • alergie i nietolerancje  pokarmowe
  • spirometria
  • testy punktowe z alergenami wziewnymi
  • testy punktowe z alergenami pokarmowymi
  • immunoterapia swoista (odczulanie)

Facebook