BADANIA ELEKTROMIOGRAFICZNE

Szeroki zakres badań mających istotne znaczenie w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych. Badania wykonywane są przez lekarza posiadającego kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, zarówno w realizacji badań jak i interpretacji wyników. Do badań wykorzystujemy aparat marki Keypoint Focus firmy Alpinie Biomem ApS, z zastosowaniem elektrod stymulujących i odbiorczych oraz koncentrycznych igieł wyłącznie jednorazowego użytku.

Facebook