PORADNIA NEUROLOGICZNA

  • diagnostyka i leczenie bólów głowy, migreny, zawrotów głowy, bólów kręgosłupa, przewlekłych zespołów bólowych,  zespołów korzeniowych, udarów mózgu, zespołów otępiennych, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, chorób zwyrodnieniowych mózgu, schorzeń demielinizacyjnych, stwardnienia rozsianego, chorób rdzenia kręgowego, chorób nerwów obwodowych (neuropatii) i mięśni
  • USG Doppler Duplex tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic wewnątrzczaszkowych
  • USG tętnic wewnątrzczaszkowych z oceną sygnałów mikrozatorowych, diagnostyka przetrwałego otworu owalnego
  • przezczaszkowe badanie USG struktur mózgu  z oceną istoty czarnej i innych jader podkorowych (diagnostyka parkinsonizmu)
  • badania elektromiograficzne – EMG (przewodzenie w nerwach obwodowych, diagnostyka zespołu cieśni nadgarstka, neuropatii, badanie splotu barkowego, badanie mięśni, próba tężyczkowa, próba miasteniczna)
  • leczenie migreny z wykorzystaniem toksyny botulinowej
  • akupunktura i leczenie bólu metodą „dry needling” (suchej igły)

Facebook