Marzec 10, 2018

BADANIA ELEKTROMIOGRAFICZNE

Szeroki zakres badań mających istotne znaczenie w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych. Badania wykonywane są przez lekarza posiadającego kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, zarówno w realizacji badań jak i

Facebook