Maj 5, 2018

DIAGDNOSTYKA PARKINSONIZMU Z WYKORZYSTANIEM USG PRZEZCZASZKOWEGO

Badanie neurologiczne pacjentów ze schorzeniami pozapiramidowymi (choroba Parkinsona, zespoły parkinsonowskie). Ocena hiperechogeniczności istoty czarnej (test diagnostyczny stosowany w rozpoznawaniu choroby Parkinsona). Ustalenie terapii przewlekłej.

Facebook