Kwiecień 10, 2018

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE MIGRENY PRZEWLEKŁEJ

Badanie neurologiczne pacjentów z migreną, ocena skuteczności dotychczasowego leczenia, USG tętnic wewnątrzczaszkowych z oceną sygnałów mikrozatorowych (ocena reaktywności naczyń, diagnostyka przecieku wewnątrzsercowego), opracowanie planu leczenia, kwalifikacja

Facebook