PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

  • diagnoza psychologiczna w celu stworzenia charakterystyki profilu osobowości
  • diagnoza psychologiczna w kierunku zaburzeń osobowości
  • diagnoza neuropsychologiczna – badanie funkcji poznawczych

 

  • diagnoza psychologiczna do celów orzeczniczych
  • pomoc psychologiczna w radzeniu sobie z różnymi kryzysami emocjonalnymi związanymi z aktualną sytuacją życiową, relacjami interpersonalnymi oraz problemami osobistymi

 

Facebook